Plagiat w internecie – czym jest i jakie są jego skutki?

Plagiat w internecie - czym jest i jakie są jego skutki

Czy to przypadkowo, czy z premedytacją, nie unikniemy zjawiska plagiatu w milionach treści tworzonych każdego dnia w Internecie. Inspirowanie się pomysłami innych może być wielce produktywne do momentu, gdy nie przedstawiamy skopiowanej pracy, czy jej fragmentu, jako własnego. To przestępstwo, jak każda inna kradzież.

Co to jest plagiat w Internecie?

Plagiat to dosłowne kopiowanie czyjegoś dzieła, myśli i pomysłów. To tłumaczenie i parafrazowanie tekstów. To wreszcie przedstawienie istniejącej teorii własnymi słowami. Czynności te są nielegalne, jeśli nie wspomnimy o źródle i autorze prac, z którego korzystamy.

Jakie są typy plagiatu?

Istnieje kilka rodzajów plagiatu, ale wszystkie są nieuczciwe i etycznie nie do przyjęcia. Przytoczone poniżej pojawiają się nie tylko w Internecie, ale w każdej sferze życia, gdzie mamy do czynienia z pracą twórczą człowieka.

Plagiat bezpośredni

Plagiat bezpośredni jest typem najbardziej oczywistym. Oznacza przywłaszczenie sobie tekstu innego autora, z ewentualnym wprowadzeniem małych zmian w kilku fragmentach i podpisanie go swoim nazwiskiem.

Zakup pracy innych osób

Zlecając komuś napisanie tekstu, który oficjalnie jest naszym autorskim, popełniamy plagiat. To forma szczególnie popularna wśród studentów, którzy w ten sposób „piszą” swoje prace dyplomowe.

Autoplagiat

Autoplagiat jest najczęściej niezamierzoną formą kopiowania. To sytuacja, gdy używamy wielokrotnie pracy, którą wcześniej sami opublikowaliśmy. Autoplagiat wydaje się nieoczywisty – w końcu wykorzystujemy własne, ukończone dzieło. Nie zapominajmy jednak zacytować źródła, nawet jeśli sami nim jesteśmy.

Przeczytaj także: Cena za 1000 znaków – standardowe stawki

Tłumaczenie bez podania źródła

Jest to częsty proceder, zważywszy na ogromną ilość słowników, tłumaczy internetowych, których jakość i szybkość jest z roku na rok doskonalsza. Jednak korzystanie z zagranicznych stron internetowych, ich przekład na język ojczysty również wymaga opatrzenia tekstu informacją na temat źródła, z którego czerpaliśmy wiedzę.

Parafraza bez cudzysłowu

Parafraza to wyłuskanie najważniejszego przesłania tekstu i zmodyfikowanie dla własnych potrzeb. Jest przestępstwem tylko wtedy, gdy skopiowany fragment nie jest opatrzony cudzysłowem, a jego źródło nie jest podane.

Kopiuj-wklej

Oznacza kopiowanie, przeformułowanie fragmentów różnych prac i zebranie ich w jedną swoją. Poskładanie własnego tekstu, korzystając z wielu mniejszych, wymaga więcej wysiłku, niż proste parafrazowanie źródła.

Jakie są konsekwencje plagiatu?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, każdy plagiat jest przestępstwem karanym grzywną, a nawet pozbawieniem wolności do 3 lat. Dodatkowe smutne konsekwencje plagiatu w Internecie to nadszarpnięta reputacja autora i utrata zaufania czytelnika czy pracodawcy.

W gąszczu informacji, prac, dzieł dostępnych w Internecie, uniknięcie powtórzeń jest niezmiernie trudne. Zdarza się, iż coś co wydaje się być naszym własnym pomysłem, okazuje się być kopią czegoś, o czym pisało już wielu. Przed oddaniem tekstu w ręce wszechwiedzącego Internetu warto zatem użyć jednego z narzędzi antyplagiatowych, dostępnych za darmo w sieci.

Jeśli natomiast świadomie korzystamy z powstałych już prac, co wcale nie ujmuje naszej własnej, pamiętajmy o podaniu źródła. Unikniemy niepotrzebnych kłopotów.

Autor tekstu: Paulina Jelonek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *